ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΣΑΚΙ-ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΣΑΚΙ-ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ashtray.gr

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ LINK ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK
Join the Linkwise Affiliate Network!

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Βότανα-Αρωματικά υγιεινά φυτάἚχετε σκεφθεῖ τὸν καφέ, τὴ σοκολάτα καὶ τὰ διάφορα ῥοφήματα αὐτῶν; Ἒχετε σκεφθεῖ τὸ ἐὰν μᾶς παρέχουν κάτι καὶ τὶ εἶναι αὐτὸ; Ὁ καφές εἶναι ἓνα προϊὸν ποὺ δὲν παράγεται στὴν Πατρίδα μας. Ὃπως καὶ τὸ κακάο. Αὐτὸ ὃμως δὲν μᾶς ἀπαγορεύει νὰ γευόμαστε στὴν καθημερινότητὰ μας, ἂλλοτε μικρότερες κι ἂλλοτε μεγαλύτερες ποσότητες. Σίγουρα ὃλοι μας, λίγο ἢ πολύ, γνωρίζουμε ὃτι δὲν εἶναι κι ὃτι καλλίτερο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἡ χρήσι τέτοιων ῥοφημάτων καὶ μάλιστα σὲ μεγάλες ποσότητες. Ἡ βασικὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ καφέ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναι ἡ ἀντλησι ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μὲ κάθε μέσο, κυρίως άπὸ τὸ στομάχι. Αὐτὸ ὦθεῖ τὸν ὀργανισμὸ σὲ ὑποτονικότητα καὶ ἂμεση ἀνάγκη ἐπαναπροσλήψεως δόσεως καφέ. Βαθμιαῖως, ὁ ὀργανισμὸς, ἀπαιτεῖ λιγόγερες ὧρες ὓπνου καὶ μεγαλύτερη κατανάλωσι καφεϊνης καὶ τελικῶς ὁδηγεῖται στὴν ἐξάντλησι. 

Τὸ κακάο, ἐμποδίζει κάποιες σημαντικὲς λειτουργίες τοῦ ὓπατος. Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν ἀρχικῶς νὰ περιορίσουμε τὴ χρήσι τους στὴν ἂκρως ἀπαραίτητο, προσέχοντας φυσικὰ νὰ γευόμαστε προϊόντα ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν , καὶ δῆ, τὸν κλασσικὸ ἑλληνικὸ καφὲ ποὺ μάθαμε ἀπὸ τὴν γιαγιὰ.
Πρότασι ἐναλλακτικὴ καὶ σαφῶς πιὸ ὑγιεινὴ; Ἀντικαθιστοῦμε τὸν καφὲ μὲ κάτι πιὸ..... φυσικὸ καὶ πιὸ Ἑλληνικὸ. Πραγματοποιοῦμε μία μεγάλη στροφή. Ἡ Ἑλληνικὴ φύσις εἶναι τόσο πλούσια καὶ γεναιόδωρη ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ξαφνιάζη καθημερινῶς εὐχάριστα καὶ ὑγιεινὰ μὲ τὰ δῶρα της! Ἀφεψήματα; Ναὶ, γιατὶ ὂχι. Μόνον ἡ ῥίγανη, γιὰ παράδειγμα, διαθέτει δακτυλίους βενζοϊκοὺς, σὲ τέτοιες θέσεις, ποὺ δύναται ἀπὸ μόνη της νὰ "φυλακίζη" κάθε ἐπιβλαβὲς στοιχεῖο ποὺ ἒχει εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ μας καὶ νὰ τὸ ἀποβάλλη. Τὸ φασκόμυλο, τὸ τσάι τοῦ βουνοῦ, τὸ δίκταμο πραγματοποιοῦν παρεμφερῆ δράσι στὸν ὸργανισμὸ. Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἐρεύνης, διαρκῶς μᾶς ἐπιβεβαιώνει πληροφορίες ποὺ ἐμεὶς οἱ Ἓλληνες, εἲχαμε τὴν τύχη νὰ γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν παράδοσι. Ἀκόμη καὶ τὸ ταπεινό χαμομήλι, δρᾶ ὦς καταπραϋντικὸ καὶ μαλακτικὸ ἱστῶν. Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν, γιὰ ἀρχὴ, νὰ ἀντικαταστήσουμε ἓναν καφὲ ἢ ἓνα ῥόφημα σοκολάτας καθημερινῶς, μὲ ἓνα ἀφέψημα. Δὲν θέλουν ἰδιαίτερο κόπο. Μὲ τὴν προσθήκη μίας μικρῆς ἢ γενναῖας κουταλιᾶς μέλι, προσφέρουμε στὸν ὀργανισμὸ πραγματικὴ δύναμι κι ἐνέργεια. Μποροῦμε νὰ κάνουμε διαφόρους συνδιασμοὺς κάποιες φορὲς καὶ νὰ ἀπολαύσουμε ἀρώματα καὶ χρώματα, ἰδιαίτερα καὶ συναρπαστικὰ. Καὶ κάποιες φορὲς, ὃταν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν, μία μικρὴ ἢ μεγάλη ἐξόρμησι στὴν πανέμορφη Ἑλληνικὴ ἐξοχὴ, θὰ μᾶς ἒδινε τὴν δυνατότητα νὰ ἀνακαλύψουμε μόνοι μας τὸ ποῦ φωλιάζουν ὃλα αὐτὰ τὰ μικρὰ θαύματα. Τὰ ὁποῖα, μὲ σεβασμὸ πάντα, μποροῦμε μόνοι μας νὰ συλλέξουμε καὶ νὰ ἀποξηράνουμε, ὦστε οἱ προμήθειὲς μας πάντα νὰ εἶναι ἐπαρκεὶς.

Πηγή: 

http://www.europe-greece.com/votana.php


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΣ ΟΛΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ακτοπλοϊκά - Viva Travel