ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΣΑΚΙ-ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΣΑΚΙ-ΜΕ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ashtray.gr

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ LINK ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK
Join the Linkwise Affiliate Network!

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΑΔΙΚΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ;


Λάμπρου Σκόντζου
Θεολόγου-Καθηγητο
π τ περιοδικ ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεχος 61

 Ζούμε δυστυχς στν ποχ τν μεγάλων νατροπν κα συνάμα τν πρωτόγνωρων κτροπν. Προαιώνια καπανανθρώπινα συστήματα ξιων τίθενται γι πρώτη φορ τόσο πιτακτικ σ μφισβήτηση κα πιχειρεται προβολ νεοφανν δεν κα ντιλήψεων, πως ο ρχς κα τ διδάγματα το διαβόητου ποκρυφιστικοπλέγματος της «Νέας ποχς». Για ν πιταχυνθε πνευματικ σύγχυση το συγχρόνου νθρωπου κα νγίνουν πι «επεπτες» ο νεοεποχίτικες δοξασίεςπιχειρεται  νάδυση ρχαίων ξεχασμένων πνευματικν κα θρησκευτικν πορριμμάτων, τ ποία  στορία εχε θέσει στ περιθώριο δ κα πολλος αἰῶνες. σύγχρονος ποκρυφιστικς κυκεώνας χρειάζεται πειγόντως δεκανίκια, τ ποα ναζητε στν πρωτογονισμ τνρχαίων παγανιστικν θρησκευμάτων, κα τ ποία...
«βαπτίζει» ς «λαμπρς θρησκεες, χάρη στς ποες ναπτύχθηκε  παγκόσμιος πολιτισμός»! Πρόκειται βεβαίως γικλασικ περίπτωση κακοποίησης τς στορικς λήθειας,  ποία πευθύνεται στος δαες κα στος διακείμενουςχθρικ  διάφορα στ χριστιανικ πίστη, καθ' τι ατ εναι  κύριος στόχος τν σκοτεινν κύκλων το «δροχοϊκο»ποκρυφισμο.
Στν πολύπαθο τόπο μς μάδες φανατικν «ρχαιολατρν», διαπνεόμενες πόλυτα π τ πνεμα τς «Νέας ποχς»,χουν γείρει τ τελευταία χρόνια μία νευ προηγουμένου προβολ τς ξεχασμένης δ κα δεκαοκτ αἰῶνεςρχαιοελληνικς θρησκείας, «τ πιό, κατ’ ατούς, ψηλ πίτευγμα το νθρωπίνου πνεύματος»! ξαπολύουν μία πρωτόγνωρη κα λυσσώδη πίθεση κατ τς κκλησίας, χαρακτηρίζοντας τν ς «σκοταδιστικ κατασκεύασμα τνβραίων, ς ταφόπλακα το πολιτισμος κατακτητ κα ξένο σμα στν λληνισμ κα ς καταστροφέα τςλλάδος»! Ταυτόχρονα ποθεώνουν τν ρχαία λλάδα, περτονίζοντας, λα κενα τ στοιχεα πο ξυπηρετον τος νεοταξικος στόχους. Επιχειρούν πίσης (παραποιώντας τν στορικ πραγματικότητα) ν ξωραΐσουν τν ρχαία θρησκεία κα ν τν καταστήσουν «ς τ μόνη λληνικ θρησκεία», ναβιώνοντας πως θ δομε κάθε πτυχή της.
λλ  παναφορ στ προσκήνιο πορριπτέων π τν στορικ πορεία στοιχείων σημαίνει φύσικη πιλογή. ν προκειμένω παναφορ κα προβολ τς ρχαιοελληνικς παγανιστικς θρησκείας, μ λο τν πρωτογονισμό της,ποτελε βρη κα καταφρόνηση τν ρχαίων προγόνων μας, ο ποιοι πέρριψαν ατο πρτοι τν νδοευρωπαϊκς προελεύσεως δεισιδαίμονα θρησκεία.
 ρχαιοελληνικ θρησκεία προέρχεται, ποδεδειγμένα πιά, π τς θρησκευτικς παραδόσεις τν ρίων, τμήματα τνποίων πρξαν κα τ λεγόμενα «λληνικ» φύλα (χαιοί, ωνες, Δωριες, κλπ). Μ τν γκατάστασή τους στνλληνικ χρο, γκατέλειψαν τν πρόσωπη φυσιολατρία τους κα μετάλλαξαν τος πρόσωπους «θεος» τννδοευρωπαίων σ πρόσωπα. Ατ ταν μία π τς σημαντικότερες πνευματικς μεταρρυθμίσεις το πώτερου παρελθόντος. Ατ δ σήμανε βεβαίως κα τν ποβολ το πρωτογονισμο, πο κουβαλοσε μαζί της κα πο θ τν διατηρήσει (στ λαϊκ μορφή της) ς τ τέλος της. Τ δίστακτο κα σκοταδιστικ ερατεο δν θ πιτρέψει μεταμορφώσεις στ τελετουργικ πίπεδο, γιατί μέσω το πρωτογονισμο μποροσαν ο ερες κα ο λλοι πολυπληθες παράγοντες τς θρησκείας ν κμεταλλεύονται τος χλους. πόδειξη  σύνδεση μ τ θρησκεία τν πειράριθμων μαντείων, που ο ερες μάντεις μέσα σ' να κλίμα φάνταστου σκοταδισμο, δεισιδαιμονίας κα πρωτογονισμο, θησαύριζαν καθ' λη τ διάρκεια τς ρχαιότητας. στω γι παράδειγμα τ πασίγνωστο ντρο το ποκρυφισμο κατο νθελληνισμο, ο Δελφοί, πο ποτελοσε τ κέντρο τς κμετάλλευσης λου του ρχαίου κόσμου. λοι οπιφανες μελετητς συμφωνον πς ο ρχαες θρησκεες, κα χωρς ξαίρεση  ρχαιοελληνική, ταν  «βαριβιομηχανία» στν ρχαιότητα!  πλοτος πο ρεε στ μαντεα, κα διαίτερα στους Δελφος εναι περίγραπτος. π τπώτερο παρελθν τ δελφικ «ερ» λειτουργοσε ς παγκόσμιο νομισματο-πιστωτικ σύστημα, κάτι σν τ σημερινΔιεθνς Νομισματικ Ταμεο, στ ποο κατέφευγαν ο πόλεις - κράτη γι ν δανειστον μ παχθες ρους!
 μέγιστος μυθοποις λων τν ποχν Ασωπος τν 7ο π.Χ. αώνα πισκέφτηκε τ μαντεο τν Δελφν κα διαπίστωσε πς «Φοβος νευ χαλκο ο μαντεύεται»! Τ ποτέλεσμα ταν ν δολοφονηθε οκτρ π τν ερατικ δελφικ σπείρα! Ο τέσσερις φονικότατοι «ερο πόλεμοι» πο προκάλεσε τ δελφικ μαντεο, κα ο ποιοι ποδεκάτισαν τος λληνες γι τριακόσια χρόνια (696-332 π.Χ.) γιναν γι τ διασφάλιση τν σόδων του. λες ο τέλειωτες μφύλιες συρράξεις τν ρχαίων, κόμα κα ατο του δελφοκτόνου πελοποννησιακο πολέμου, γιναν μ τν ποδαύλιση το ερατείου τν Δελφν, μ σκοπ πάντα τν πόδοση στ «ερό» της «δεκάτης» π τ λάφυρα τν πολέμων! Τέλος ξίζει νναφέρουμε τν προδοτικ κα νθελληνικ στάση το μαντείου τν Δελφν κατ τος περσικος πολέμους, πο εχε συνταχθε μ τος Πέρσες κα διέτασσε τος λληνες μ τος ψευτοχρησμούς του ν ποταχτον στος σιάτες εσβολες, γεγονς πο στοίχησε τ ραγδαία παρακμή του στος στερους χρόνους!
 Ορέγονται ο σύγχρονοι «ρχαιολάτρες» ν νασυστήσουν τ «μυστήρια» τς ρχαίας θρησκείας, πως τ λευσίνια, τκαβείρια κλπ. μως μελετώντας κάποιος τς λίγες (στω) ρχαες πληροφορίες, δν εναι δύσκολο ν διαπιστώσει τι ατ ταν συνάρτηση πνευματιστικν τελετουργιν κα πάτης. Διαπρεπες ρχαοι σοφοί, πως  Ασχύλος,  Διογένης κυνικός,  λκιβιάδης,  Λουκιανς  Σαιαοσατέας κα λλοι σκησαν κριτικ κα λοιδόρησαν ατν τν σκοταδιστικθεσμό, πο σκοπ εχε τν λοκληρωτικ πιρρο τς θρησκείας στος νθρώπους!
Χαρακτηρίζουν τ πολυπληθ παράσιτά της ρχαίας θρησκείας ς «σπουδαες προσωπικότητες», (μάγους, μάντεις,ρφεοτελεστές, μητραγύρτες, ξορκιστές, καθαρτς μιασμάτων, τσαρλατάνους θρησκειοθεραπευτές, θαυματοποιούς, γόητες, φαρμακος κλπ), πως γι παράδειγμα τος διαβόητους μάγους κα γύρτες: γλαόφαμο, πο δίδαξε τ μαγεία στν Πυθαγόρα, ρμότιμο τν Κλαζομένιο, ριστέα Προκόννησο, τ μάγισσα γλαονίκη, τν πολλώνιο Τυανέα, τνλέξανδρο βονοτειχίτη, τν πιμενίδη Κνώσιο, τν Μάξιμο τν φέσιο, κλπ. Ας μελετήσουν τν Πλάτωνα ν δον μποι τρόπο ντιμετωπίζει  μεγάλος σοφς λον ατν τν συρφετ το σκοταδισμο, τς γυρτείας κα τς δεισιδαιμονίας.
ποκαλον τν ρχαία θρησκεία «μήτρα το πολιτισμο κα τς πιστήμης». Θέλουν ν λησμονον πως εξαιτίας τς θρησκείας καταδιώχτηκαν γρια λοι ο σοφοί της ρχαίας λλάδος κα χασαν τ ζω τος περισσότεροι ππεντακόσιοι γνωστο πιστήμονες, μόνο στν θήνα!
Στ νεργητικό της ρχαίας θρησκείας πρχαν πρακτικς πο μ τ σημεριν κριτήρια δ δικαιολογονται μ τίποτε. Ονθρωποθυσίες, συνηθέστατο φαινόμενο στ πώτερο παρελθόν, ν κα περιορισμένο στος πρόσφατους στορικος χρόνους, ταν τελετουργικό της ρχαίας θρησκείας, τουλάχιστον ς τν 4ο μ. Χ. αώνα, σύμφωνα μ σαφ μαρτυρία τονεοπλατωνικο Πορφυρίου.  παίσχυντη «ερ Πορνεία» σκονταν στος ναος τς φροδίτης καθ' λη τ διάρκεια τς ρχαιότητας.  νθρωπολατρία εχε πάρει νεξέλεγκτες διαστάσεις μετ τν 4ο π. Χ. αώνα. Ο διονυσιασμοεθύνονταν γι τν ξάπλωση τς νηθικότητας κα το γκλήματος στς λαϊκς μάζες. Στ ρωμαϊκ χρόνια οθρησκευτικο σύλλογοι τν «Βακχν» τέθηκαν κτς νόμου, π ποιν θανάτου, γι τς νείπωτες γκληματικς πράξεις πο γινόταν κατ τς ορτς το Διονύσου!  σκηση τς μαγείας π τος νεοπλατωνικος εχε πάρει παροιμιώδεις διαστάσεις στος στερους χρόνους.
Κανένας μας δν ρνεται τι ο ρχαοι μας πρόγονοι δημιούργησαν πολιτισμ κα μάλιστα τ βάση το παγκόσμιου πολιτισμομως  πολιτισμς ατς δημιουργήθηκε ξέχωρα π τν πίσημη θρησκεία κα τ ερατεο της, διότι ατστάθηκε πόλυτα χθρικ πέναντι στν πιστήμη κα τος πιστήμονες, παρ' λο πο  πολιτισμς εχε κα θρησκευτικχαρακτήρα. Δν πάρχει  παραμικρ νύξη γι πιστημονικ διερεύνηση σ λόκληρο τ φάσμα τς ρχαιοελληνικς θρησκευτικς γραμματείας, παρ μόνο πλεονάζουν νόητες, γραώδεις, παράλογες κα κρως νήθικες μυθοπλασίες, στςποες ο ρχαοι διναν νόημα κατ τ δοκον. Ο προσωκρατικο φιλόσοφοι, ο ποιοι βαλαν τ θεμέλια της πιστήμης,δρασαν ρήμην της θρησκείας. Ο πέροχος Ξενοφάνης  Κολοφώνιος (6ος π. Χ. αώνας) εναι  πρτος πο θεσε τμοχλ τς κθεμελίωσης το σαθρο ρχαιοελληνικο θρησκευτικο οκοδομήματος, μ τ σαφέστατη μονοθεϊστική του διακήρυξη.  Θαλής,  ναξίμανδρος,  ναξιμένης,  Παρμενίδης,  ναξαγόρας παραμέρισαν τς θρησκευτικς δοξασίες κα τος μύθους, πρόταξαν τ λογικ μπειρία κα παρατήρηση κα θεμελίωσαν τν πιστήμη. βαθυστόχαστος ράκλειτος θεμελιώνει τν νοθεϊσμ κα στηλιτεύει τν πρωτογονισμ τς θρησκείας, πως λ.χ. οβακχισμοί.  Πυθαγόρας ναντιώθηκε στν θικ κατάπτωση τς θρησκείας κα δρυσε «αρετικ» σκητικ μάδα μπνευματικ πόβαθρο.  πατέρας τς στορίας ρόδοτος κατάγγειλε τν παίσχυντη «ερ πορνεία» κα πόδειξε τν ξενικ προέλευση τν «θεν». Ο παρεξηγημένοι σοφιστς δάσκαλοι κατάδειξαν τ παράλογα κα τρωτ στοιχεα τςρχαίας θρησκείας κα εσήγαγαν τν σκεπτικισμό.  μέγιστος τν φιλοσόφων Σωκράτης πέρριψε τ δεισιδαίμονα πολυθεϊστικ θρησκεία κα εσήγαγε «καιν δαιμόνια», πο γι τν νέργεια το ατ χασε τ ζωή του π τ δίστακτοερατεο.  Πλάτων ξοβέλισε τν μηρο κα τν σίοδο π τν κπαίδευση, ς ρνητικ πρότυπα γι τος νέους. ριστοτέλης παρ λίγο ν χάσει τ ζωή του π τ παράσιτά του ερατείου τν θηνν πεθαίνοντας ξόριστος στΧαλκίδα.  Θεοφραστος στηλίτευσε τ δεισιδαιμονία κα τ βάρβαρο τελετουργικ τν θυσιν.  Φειδίας,  μέγιστος καλλιτέχνης λων τν ποχν, χασε τ ζωή του π τ εδωλολατρικ ερατεο. Ο μεγάλοι τραγικο ποιητς κατάδειξαν τ παράδεκτα γι τ θεον λαττώματα τν «θεν».  Ασχύλος πιχείρησε ν κάνει γνωστ τ σκοταδιστικ «λευσίνια μυστήρια»,  Εριπίδης φανέρωσε μ τν πι παραστατικ τρόπο τν νηθικότητα τν «θεν» κα τ μίσος τους γι τοςνθρώπους.  πατέρας τς ατρικς πιστήμης πποκράτης προσπάθησε ν ποδεσμεύσει τν ατρικ πιστήμη π τχέρια τν ερέων κα τ σκοταδιστικ «σκληπιεα», που διαδραματίζονταν σκηνς φάνταστης δεισιδαιμονίας κατσαρλατανισμο Λουκιανς  Σαμοσατες διακωμώδησε μ τν πι σαρκαστικ τρόπο τ παράλογα τερτίπια τςρχαίας θρησκείας.  λκιβιάδης διακωμώδησε τ «λευσίνια μυστήρια» κα ναντιώθηκε σφοδρ στν πίστευτη δεισιδαιμονία τς ποχς του. Τ διο κα  ποιητς ερν σμάτων Διαγόρας  Μήλιος κα  μαθηματικς Θεόδωρος. πικούρειοι φιλόσοφοι, π σφοδρ ντίδραση κατ το θρησκευτικο κατεστημένου φτασαν σ κρότητες, πως Λουκρήτιος (95-55 π.Χ.).
Γι οκονομία χώρου δν μπορομε ν παραθέσουμε τς ναρίθμητες περιπτώσεις ναντίωσης τν ρχαίων σοφν,πιστημόνων κα καλλιτεχνν στ θρησκευτικ κατεστημένο τς ρχαίας θρησκείας. Μπορομε μως ν ναφέρουμεπερίφραστα πς δν πάρχει περίπτωση σοφο  πιστήμονα πο ν εχε παγιδευτε πόλυτα κα κριτα στν πιρροτς θρησκείας κα το σκοταδιστικο ερατείου κα ν κολούθησε πιστ τν πρωτόγονη λαϊκ μορφ τν δοξασιν κατελετουργιν της! Δ μπορομε ν ταυτίσουμε τος μεγάλους ατος νδρες μ τν συρφετ το ερατείου, τν μάντεων, τν οωνοσκόπων, τν ρφεοτελεστν, τν γυρολόγων γυρτν κα λα τ λλα παράσιτά της ρχαίας θρησκείας, φο λοι ατο ο σοφο εχαν δημιουργήσει μία δεοκρατικ φιλοσοφικ θρησκευτικ πίστη,μονοθεϊστικς βάσης, ντελς ξέχωρη π τ λαϊκ θρησκεία το 99% το λαο.
μως π τς πίσημες κπεφρασμένες πιθυμίες τν συγχρόνων μας «ρχαιολατρν» συμπεραίνουμε τι πιθυμον ννεκραναστήσουν κα ν πιβάλουν στος νεοέλληνες τ λαϊκ μορφ τς θρησκείας πο κολουθοσε τ 99% τνρχαίων προγόνων μας, ατ πο πορρίφτηκε π τ σύνολο τν μορφωμένων νθρώπων, ο ποιοι δημιούργησαν τν κλασικ πολιτισμό. Ο πι πολλς π τς «ρχαιολατρικς» μάδες χουν συστήσει ερατεα κα τελετουργικά, νάλογα μ ατ τς ρχαιοελληνικς λαϊκς θρησκείας, εροφάντες κα μάντεις. χουν δηλώσει πς σκοπεύουν ν συστήσουν μαντεα κα οωνοσκοπεϊα. Στήνουν βωμος γι θυσίες, στος ποίους γι τν ρα προσφέρουν ναίμακτες θυσίες. Προβαίνουν σ παίθριες εροπραξίες κα κάνουν σπονδς κα χος γι ν «ποκτήσουν» τν ενοια τν «θεν» τους,νάλογες μ ατς τν ρχαίων ερέων. νθαρρύνουν τος διονυσιασμούς, τς κστάσεις κα τς πυροβασίες. μιλον γινύπνια, ράσεις κα «θεες» ποκαλύψεις. κτελον τελετς ποτροπς μιασμάτων. Καθιερώνουν κα «εροποιον» χώρους κα ντικείμενα. Πιστεύουν σ πόκρυφες δυνάμεις τς φύσεως κα σ προικισμένους τόπους μ «θεϊκ» δύναμη.
λα ατ μως δν χουν καμι σχέση μ τς δεοκρατικς θρησκευτικς ντιλήψεις τν ρχαίων σοφν κα τνπιστημόνων, τ ποία εχαν πορρίψει μ βδελυγμία. Γι' ατ θεωρομε πς  ποιαδήποτε «μπλοκή» τους σ ατς τς μορφς θρησκευτικότητας ποτελε φρικτ βρη κα καταφορη δικία πρς ατούς, ο ποιοι χάραξαν φωτειν πορεία γιτν νθρωπότητα, παλλαγμένη π πρωτογονισμος κα παράλογα. Δ μπορον ν ναμιγνύουν τος λληνες σοφος κα ν τος ταυτίζουν μ τ λαϊκ θρησκεία, διότι  δεοκρατικ φιλοσοφική τους θρησκευτικότητα οδέποτεποτέλεσε θρησκευτικ σύστημα, λλ μόνο δυναμικ θρησκευτικ ναζήτηση. Οι φιλοσοφικς σχολς τν Πυθαγορείων, τν λεατν, το Πλάτωνα, το ριστοτέλη, τν Στωικν, τν Κυνικν κα βέβαια τν πικούρειωνταν πόλυτα παλλαγμένες π ερες, τελετουργικά, θυσίες, κλπ.
Στς σύστολες κα στήρικτες κατηγορίες τν «ρχαιολατρν» τι δθεν  Χριστιανικ ρθοδοξία δίκησε τνλληνισμ παντομε μ πιχειρήματα κα σθένος πς ατο πο πραγματικ τν δικον εναι κενοι. ξυπηρετώντας τς πιδιώξεις τς «Νέας ποχς» -το κατ' ξοχν νθελληνικο πνευματικο κλίματος- κα θέλοντας ν δώσουν στήριγμα στ σύγχρονο ποκρυφιστικ κατασκεύασμά της, νασύρουν τ πρωτόγονα θρησκευτικ πορρίμματα τςρχαιότητας, κθέτοντας τσι νεπανόρθωτα τ διαχρονικ λληνικότητα. Μειώνουν πίσης τ κατομμύρια τν νεοελλήνων ρθοδόξων, μ τν χαρακτηρισμ τς θελοδουλίας στ «χριστιανικ σκλαβιά», παραβλέποντας οατόκλητοι «σωτρες» μας τ γεγονός, πς τ θάνατο λληνικ πνεμα δν πρξε ποτ δουλικό, διότι χει τ δύναμη ν ποτινάσσει τν ποιαδήποτε νελευθερία. Στν πνευματικ τομέα πίσης οδέποτε πρξε στατικό, λλ στδιαχρονική του πορεία εναι κλεκτικό, χοντας τ διάκριση ν ποβάλλει κάθε παρείσακτη σαθρότητα, πως ταν νδοευρωπαϊκ θρησκευτικ παράδοση, δηλαδ  ρχαία θρησκεία,  ποία πιβλήθηκε στος κατοίκους τς λλάδοςπ τς μιάγριες ρδς τν σιατικν στεπν. ,τι παραμένει ς ξία στν λληνικ ψυχοσύνθεση εναι πόλυτα φιλτραρισμένο κα βεβαιωμένο. Μία τέτοια ψιστη ξία εναι η ρθοδοξία,  ποία πάρχει δ κα εκοσι αἰῶνες, ς ζσα πνοή, στ σμα το λληνισμον δν ταν  ρθόδοξη κκλησία ληθιν ξια κα τρόπος πάρξεως γι τοςλληνες, εναι πολύτως βέβαιο τι θ εχε πρ πολλο ποβληθε π ατος ς πνευματικ πόρριμμα, πωςποβλήθηκε  ρχαία θρησκεία, ς παξία, πρν π δυόμισι χιλιάδες χρόνια!

Περιοδικ ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεχος 61
νημερωτικ Περιοδικ
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΛΟΥΛΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΣ ΟΛΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ακτοπλοϊκά - Viva Travel